LIFE SCARS - "Brud i brokat" LP (OUT NOW !)

by LIFE SCARS

/
1.
Intro 01:40
2.
Brud i brokat Brud i brokat w moim sercu na zawsze! Punkrock nie umarł jak na to wszystko patrzę. Akcje, koncerty, balety do rana, aftery, demonstracje i wola działania. Spotkajmy się w pogo, a potem na danceflorze. Podnieśmy flagi w czarnym kolorze! Drogę oświetlą błyszczące disco kule, a czarna gwiazda nam wskaże kierunek. Choć wokół tyle syfu i spojrzenia wrogie, na mojej twarzy brokat, a w sercu płonie ogień. Dirt & Glitter Dirt and glitter forever in my heart! When I look at all this I see that punk rock’s not dead. Actions, gigs, parties till morning, afterparties, demonstrations and will to act. Let’s meet in pogo and then on the dancefloor. Rise up black flags! Twinkling disco balls will light the way for us, and the black star will show the direction. In spite of all the shit around and hostile glances, I have glitter on my face and fire in my heart.
3.
Piosenka językowa Żyjemy w miejscu, w którym dyskryminacja niejedno ma imię. Nie będzie naprawdę równości, jeśli ktoś będzie pomijany w codziennych rozmowach. To jest piosenka językowa, językowa piosenka, kobieta, dziewczyna, pani, kobieta, obecna w rozmowach, pamiętaj! Nie mów mi, że to brzmi śmiesznie, albo że się w ogóle tak nie da, bo język jest męski z zasady. Przebuduj system w swojej głowie, zacznij mówić świadomie. To nie jest łatwe, to nie jest proste, lecz to, co mówimy i jak mówimy, ma przecież ogromne znaczenie. Przebuduj system w swojej głowie, zacznij mówić świadomie! --------ENGLISH BELOW------------- Language song We live in a place where discrimination has many names. There will be no equality as long as someone is ignored in every-day talks. This is a language song, a song about language, a woman, girl, female, woman, present in our talks, remember! Don’t say that this sounds ridiculously, or this is completely impossible, because as a principle the language is male. Reconstruct the system in your head, start to speak consciously. This is not easy, this is not simple, but what we say and how we say it is extremely important. Reconstruct the system in your head, start to speak consciously!
4.
Pieskowy 01:50
Pieskowy Życie za kratami jest straszne, jeszcze gorsze jest życie na łańcuchu. W schronisku to dla mnie codzienność. Pusta miska, ciągły skowyt, nie chcę tego słuchać! Pomóż mi znaleźć dom, chcę uciec daleko stąd, wolności poznać smak, patrzeć na świat bez krat. Potrafię kochać bezwarunkowo, niewiele mi do szczęścia potrzeba. Nie umiem mówić twoim językiem. Moje oczy mówią wszystko, chcę mieć ciebie blisko. Pomóż mi znaleźć dom, chcę uciec daleko stąd, wolności poznać smak, patrzeć na świat bez krat. -----------ENGLISH BELOW---------- Dog song Life behind bars is terrible, life on a chain is even worse. This is how my every-day in the shelter looks like An empty bowl, whine all the time, I don’t want to hear this anymore! Help me to find home, I want to run away far from here, to taste freedom, to see the world without bars. I can love unconditionally, I don’t need much to feel happy. I can’t speak your language, but my eyes say everything, I want you to be close to me. Help me to find home, I want to run away far from here, to taste freedom, to see the world without bars.
5.
List 01:45
List Dajesz mi radość, dajesz mi ukojenie dla smutku, nerwów, gdy czuję cierpienie. Dajesz energię, dajesz nadzieję, sprawiasz, że chcę śpiewać. Z tobą chce tańczyć, skakać do rana. Życie bez ciebie to jest dramat. Z tobą potrafię cieszyć się życiem, choć raz w dołku, raz na szczycie. Dajesz mi inspirację, na plecach ciary, chwile refleksji, siłę do wiary, nowe przyjaźnie. Kocham cię jak nikogo, do końca świata idźmy tą samą drogą Dajesz mi radość, dajesz mi ukojenie dla smutku, nerwów, gdy czuję cierpienie. Dajesz energię, dajesz nadzieję, sprawiasz, że chcę śpiewać. * * * * * * * * * * Letter You give me joy, you give me relief when I’m sad, stressed, when I feel pain. You give me energy, you give me hope, you make me want to sing. I want to dance with you, jump around till morning. Life without you is a tragedy. With you I can enjoy life, despite being sometimes up and sometimes down. You inspire me, you give me shivers, moments of reflection, strength to believe, new friendships. I love you the most, let’s share the same way until the end of the world. You give me joy, you give me relief when I’m sad, stressed, when I feel pain. You give me energy, you give me hope, you make me want to sing.
6.
7.
Granica 01:31
Granica Łączy nas przyjaźń, dzieli nas granica, łączy nas miłość do pankowego życia! Podziały, które wyznaczono na mapach, nie są w stanie nas w swoje sidła złapać! Tu różnorodność jest jak lekcja życia, pokazująca nam nasze własne odbicia. Żadne siły nie są w stanie zniszczyć tego, co wynieśliśmy z tego świata zgliszczy. Szacunek, walka, przyjaźń i współpraca, różnorodność, która stale nas wzbogaca. Szacunek, walka, świadome działanie, odebrać nam tego nikt nie jest w stanie! -------------ENGLISH BELOW----------------- Border We are connected by friendship, we are separated by borders, we are connected by our love to punk life! Divisions set on maps cannot trap us! Here diversity is like a life lesson which shows us our own reflections. There are no forces which can destroy what we derived from this world of ruins. Respect, fight, friendship and cooperation, diversity which enrich us all the time. Respect, fight, conscious acting, nobody can ever take these from us!
8.
Pocztówka z Polski Wiem, każdy czas znaczy swój ślad i w różny sposób doświadcza nas. Zmienia się świat i ludzie wokół nas, znów bardziej obco czuję się kolejny raz. Społeczne postawy pełne nienawiści, ciasne głowy odrzucające myśli. Młodzi ludzie nabrani na nacjonalizm, owczy pęd, byleby być na fali. Podły los emigrantów bez prawa głosu, prawa pracownicze wciąż lądują w koszu. Przy korycie obok świń hieny. Znów zamiecione pod dywan realne problemy. -----------------------ENGLISH BELOW---------------- A postcard from Poland I know that times have their footprints and affects us in various ways. The world is changing, so as people around us, once again, I feel more alien. Social attitudes full of hate, narrow minds rejecting thoughts. Young people deceived by nationalism, the herd instinct, they will do anything to be on a roll. Miserable fate of emigrants who cannot decide about their lives employees’ rights again end up in thrash. Pigs crowd around the through next to hyenas. The real problems are again swept under the carpet.
9.
Czas 02:53
CZAS Czas biegnie jak pies a my razem z duchem czasu wciąż pędzimy gubiąc sens najbardziej uczęszczaną trasą Jeszcze wczoraj byliśmy dziećmi beztroskimi małolatami dziś życie zweryfikowało wiele spraw wielu ludzi nie ma już między nami Proste słowa tak niewiele dzisiaj znaczą w chaosie przekazów chcę byście byli moją tarczą By choć przez chwilę poczuć że żyje By nadać sens rytmowi który serce bije By wciąż pamiętać o tym co naprawdę ważne wciąż idziemy własną drogą zgodnie z sumieniem własnym Dzisiaj jestem tu gdzie chciałam być wczoraj z Wami spędzam swój czas od rana do wieczora Zdrowie tych których do wyjazdów zmusza kasa Obyśmy zawsze mieli do kogo wracać Tak już ten świat jest dziwnie skonstruowany że nie zawsze sprawiedliwy jest tu "wygranym" Czym zaskoczy nas jutro? tego z nas nikt nie wie chcę jednak ciągle móc liczyć na Ciebie By stawić czoła kolejnym przeciwnościom losu ciągle się nie poddawać czując wsparcie zaufanych osób Chce zatrzymać się na chwile by zrozumieć sens lecz ciągle coś przypomina że czas biegnie jak pies ---------ENGLISH BELOW------- Time Time goes by fast like a dog and we move with the times We rush down the highway Losing our way Yesterday we were still carefree kids But today life's verified lots of things Many people are gone Simple words don't mean much now In the chaos of the media I want you to shield me I want to feel for at least one moment that I'm alive To make sense of the rhytm of my heartbeats We are going our own way According to the dictates of our conscience Today I'm here That's where I wanted to be yesterday I'm spending my time with you from morning till night Here's to all that have gone away because of money May we always have somebody to go back to! This world is so strange created That the just one is not always the winner Nobody knows which surprises tomorrow will give us But I want you to be always there for me I want to face another adversities Not to give up Feel the support of trusted people I want to stop for a moment To understand the sense But something reminds me all the time That time goes by fast like a dog
10.
Monopol naprawdę Uciekamy od ograniczeń, narzuconych z zewnątrz reguł, nie po to, by ktoś narzucał nam nowe. Stoimy po tej samej stronie, lecz przepaść się zwiększa, gdy wszystkie odpowiedzi są już gotowe. Ty masz monopol naprawdę, wiesz co mam mówić, jakim rzucić żartem. Gotowe schematy zachowań - to nie jest mój pank! W różnorodności siła, w różnorodności zdań. Każda osoba może wnieść coś cennego, jeśli skrajności nie zastąpią myślenia zdroworozsądkowego. Ty masz monopol naprawdę, wiesz co mam mówić, jakim rzucić żartem. Monopoly on the truth We escape from limitations, rules imposed on us by others, not to be imposed with new ones. We stand on the same side, but the gap between us becomes ever bigger, when all the answers are ready. You have a monopoly on the truth, you know what I’m supposed to say, what jokes I’m supposed to tell. Instant behaviour patterns - this is not my punk! Strength in diversity, in diversity of opinions. Every person can contribute something valuable unless extremity replace commonsense thinking. You have a monopoly on the truth, you know what I’m supposed to say, what jokes I’m supposed to tell.

about

Recorded, mixed and mastered by Jędras (STUDIO RIOT) (2017/2018)

Release cooperation: D.I.Y. KOŁO (PL), HASIOK Rec. (DE/PL), MELINA Rec. (PL), DEVIANCE Rec. (FR), DOMOVITOE (BLR), NO JUSTICE (BLR), TOFU GUERILLA (DE), STRADOOM Rec. (PL), UP THE PUNX! Rec. (PL), SCREAM Rec. (PL), RIL Rec. (DE).

credits

released January 1, 2017

license

tags

about

LIFE SCARS Poland

LIFE SCARS started at the beginning of 2008. From the very beginning it has been a project inspired by sentiment for old punk bands, in which the willingness to play punk, to convey certain thoughts and spend time with friends were more important than real skills. With the passing of time crust riffs appeared in our simple punk music. ... more

shows

contact / help

Contact LIFE SCARS

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LIFE SCARS, you may also like: