LIFE SCARS - "Brud i brokat" LP (Comming soon !)

by LIFE SCARS

/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

credits

released January 1, 2017

tags

tags: punk Poland

license

about

LIFE SCARS Poland

LIFE SCARS started at the beginning of 2008. From the very beginning it has been a project inspired by sentiment for old punk bands, in which the willingness to play punk, to convey certain thoughts and spend time with friends were more important than real skills. With the passing of time crust riffs appeared in our simple punk music. ... more

contact / help

Contact LIFE SCARS

Streaming and
Download help

Track Name: Brud i brokat
Brud i brokat

Brud i brokat w moim sercu na zawsze!
Punkrock nie umarł jak na to wszystko patrzę.
Akcje, koncerty, balety do rana,
aftery, demonstracje i wola działania.

Spotkajmy się w pogo, a potem na danceflorze.
Podnieśmy flagi w czarnym kolorze!

Drogę oświetlą błyszczące disco kule,
a czarna gwiazda nam wskaże kierunek.

Choć wokół tyle syfu i spojrzenia wrogie,
na mojej twarzy brokat, a w sercu płonie ogień.

Dirt & Glitter
Dirt and glitter forever in my heart!
When I look at all this I see that punk rock’s not dead.
Actions, gigs, parties till morning,
afterparties, demonstrations and will to act.

Let’s meet in pogo and then on the dancefloor.
Rise up black flags!

Twinkling disco balls will light the way for us,
and the black star will show the direction.

In spite of all the shit around and hostile glances,
I have glitter on my face and fire in my heart.
Track Name: Monopol na prawdę
Monopol naprawdę

Uciekamy od ograniczeń,
narzuconych z zewnątrz reguł,
nie po to, by ktoś narzucał nam nowe.

Stoimy po tej samej stronie,
lecz przepaść się zwiększa,
gdy wszystkie odpowiedzi są już gotowe.

Ty masz monopol naprawdę,
wiesz co mam mówić,
jakim rzucić żartem.

Gotowe schematy zachowań
- to nie jest mój pank!
W różnorodności siła,
w różnorodności zdań.
Każda osoba może wnieść coś cennego,
jeśli skrajności nie zastąpią
myślenia zdroworozsądkowego.

Ty masz monopol naprawdę,
wiesz co mam mówić,
jakim rzucić żartem.

Monopoly on the truth

We escape from limitations,
rules imposed on us by others,
not to be imposed with new ones.

We stand on the same side,
but the gap between us becomes ever bigger,
when all the answers are ready.

You have a monopoly on the truth,
you know what I’m supposed to say,
what jokes I’m supposed to tell.

Instant behaviour patterns
- this is not my punk!
Strength in diversity,
in diversity of opinions.
Every person can contribute something valuable
unless extremity replace
commonsense thinking.

You have a monopoly on the truth,
you know what I’m supposed to say,
what jokes I’m supposed to tell.