LIFE SCARS - "Brud i brokat" LP (OUT NOW !)

by LIFE SCARS

/
1.
01:40
2.
3.
4.
01:50
5.
01:45
6.
7.
01:31
8.
9.
02:53
10.

about

Recorded, mixed and mastered by Jędras (STUDIO RIOT) (2017/2018)

Release cooperation: D.I.Y. KOŁO (PL), HASIOK Rec. (DE/PL), MELINA Rec. (PL), DEVIANCE Rec. (FR), DOMOVITOE (BLR), NO JUSTICE (BLR), TOFU GUERILLA (DE), STRADOOM Rec. (PL), UP THE PUNX! Rec. (PL), SCREAM Rec. (PL), RIL Rec. (DE).

credits

released January 1, 2017

license

tags

about

LIFE SCARS Poland

LIFE SCARS started at the beginning of 2008. From the very beginning it has been a project inspired by sentiment for old punk bands, in which the willingness to play punk, to convey certain thoughts and spend time with friends were more important than real skills. With the passing of time crust riffs appeared in our simple punk music. ... more

contact / help

Contact LIFE SCARS

Streaming and
Download help

Track Name: Brud i brokat
Brud i brokat

Brud i brokat w moim sercu na zawsze!
Punkrock nie umarł jak na to wszystko patrzę.
Akcje, koncerty, balety do rana,
aftery, demonstracje i wola działania.

Spotkajmy się w pogo, a potem na danceflorze.
Podnieśmy flagi w czarnym kolorze!

Drogę oświetlą błyszczące disco kule,
a czarna gwiazda nam wskaże kierunek.

Choć wokół tyle syfu i spojrzenia wrogie,
na mojej twarzy brokat, a w sercu płonie ogień.

Dirt & Glitter
Dirt and glitter forever in my heart!
When I look at all this I see that punk rock’s not dead.
Actions, gigs, parties till morning,
afterparties, demonstrations and will to act.

Let’s meet in pogo and then on the dancefloor.
Rise up black flags!

Twinkling disco balls will light the way for us,
and the black star will show the direction.

In spite of all the shit around and hostile glances,
I have glitter on my face and fire in my heart.
Track Name: Piosenka językowa
Piosenka językowa

Żyjemy w miejscu, w którym
dyskryminacja niejedno ma imię.
Nie będzie naprawdę równości,
jeśli ktoś będzie pomijany
w codziennych rozmowach.

To jest piosenka językowa,
językowa piosenka,
kobieta, dziewczyna, pani, kobieta,
obecna w rozmowach, pamiętaj!

Nie mów mi, że to brzmi śmiesznie,
albo że się w ogóle tak nie da,
bo język jest męski z zasady.

Przebuduj system w swojej głowie,
zacznij mówić świadomie.
To nie jest łatwe, to nie jest proste,
lecz to, co mówimy i jak mówimy,
ma przecież ogromne znaczenie.

Przebuduj system w swojej głowie,
zacznij mówić świadomie!

--------ENGLISH BELOW-------------

Language song

We live in a place where discrimination
has many names.
There will be no equality as long as someone is ignored in every-day talks.

This is a language song,
a song about language,
a woman, girl, female, woman,
present in our talks, remember!

Don’t say that this sounds ridiculously,
or this is completely impossible,
because as a principle the language is male.

Reconstruct the system in your head,
start to speak consciously.
This is not easy, this is not simple,
but what we say and how we say it
is extremely important.

Reconstruct the system in your head,
start to speak consciously!
Track Name: Pieskowy
Pieskowy

Życie za kratami jest straszne,
jeszcze gorsze jest życie na łańcuchu.
W schronisku to dla mnie codzienność.
Pusta miska, ciągły skowyt,
nie chcę tego słuchać!

Pomóż mi znaleźć dom,
chcę uciec daleko stąd,
wolności poznać smak,
patrzeć na świat bez krat.

Potrafię kochać bezwarunkowo,
niewiele mi do szczęścia potrzeba.
Nie umiem mówić twoim językiem.
Moje oczy mówią wszystko,
chcę mieć ciebie blisko.

Pomóż mi znaleźć dom,
chcę uciec daleko stąd,
wolności poznać smak,
patrzeć na świat bez krat.

-----------ENGLISH BELOW----------

Dog song

Life behind bars is terrible,
life on a chain is even worse.
This is how my every-day in the shelter looks like
An empty bowl, whine all the time,
I don’t want to hear this anymore!

Help me to find home,
I want to run away far from here,
to taste freedom,
to see the world without bars.

I can love unconditionally,
I don’t need much to feel happy.
I can’t speak your language,
but my eyes say everything,
I want you to be close to me.

Help me to find home,
I want to run away far from here,
to taste freedom,
to see the world without bars.
Track Name: List
List

Dajesz mi radość, dajesz mi ukojenie
dla smutku, nerwów, gdy czuję cierpienie.
Dajesz energię, dajesz nadzieję,
sprawiasz, że chcę śpiewać.

Z tobą chce tańczyć, skakać do rana.
Życie bez ciebie to jest dramat.
Z tobą potrafię cieszyć się życiem,
choć raz w dołku, raz na szczycie.

Dajesz mi inspirację, na plecach ciary,
chwile refleksji, siłę do wiary,
nowe przyjaźnie.
Kocham cię jak nikogo,
do końca świata idźmy tą samą drogą

Dajesz mi radość, dajesz mi ukojenie
dla smutku, nerwów, gdy czuję cierpienie.
Dajesz energię, dajesz nadzieję,
sprawiasz, że chcę śpiewać.

* * * * * * * * * *

Letter

You give me joy, you give me relief
when I’m sad, stressed, when I feel pain.
You give me energy, you give me hope,
you make me want to sing.

I want to dance with you, jump around till morning.
Life without you is a tragedy.
With you I can enjoy life,
despite being sometimes up and sometimes down.

You inspire me, you give me shivers,
moments of reflection, strength to believe,
new friendships.
I love you the most,
let’s share the same way until the end of the world.

You give me joy, you give me relief
when I’m sad, stressed, when I feel pain.
You give me energy, you give me hope,
you make me want to sing.
Track Name: Granica
Granica

Łączy nas przyjaźń, dzieli nas granica,
łączy nas miłość do pankowego życia!
Podziały, które wyznaczono na mapach,
nie są w stanie nas w swoje sidła złapać!

Tu różnorodność jest jak lekcja życia,
pokazująca nam nasze własne odbicia.
Żadne siły nie są w stanie zniszczyć tego,
co wynieśliśmy z tego świata zgliszczy.

Szacunek, walka, przyjaźń i współpraca,
różnorodność, która stale nas wzbogaca.

Szacunek, walka, świadome działanie,
odebrać nam tego nikt nie jest w stanie!

-------------ENGLISH BELOW-----------------

Border

We are connected by friendship, we are separated by borders,
we are connected by our love to punk life!
Divisions set on maps cannot trap us!

Here diversity is like a life lesson
which shows us our own reflections.
There are no forces which can destroy
what we derived from this world of ruins.

Respect, fight, friendship and cooperation,
diversity which enrich us all the time.

Respect, fight, conscious acting,
nobody can ever take these from us!
Track Name: Pocztówka z Polski
Pocztówka z Polski

Wiem, każdy czas znaczy swój ślad
i w różny sposób doświadcza nas.
Zmienia się świat i ludzie wokół nas,
znów bardziej obco czuję się kolejny raz.

Społeczne postawy pełne nienawiści,
ciasne głowy odrzucające myśli.
Młodzi ludzie nabrani na nacjonalizm,
owczy pęd, byleby być na fali.

Podły los emigrantów bez prawa głosu,
prawa pracownicze wciąż lądują w koszu.
Przy korycie obok świń hieny.
Znów zamiecione pod dywan realne problemy.

-----------------------ENGLISH BELOW----------------

A postcard from Poland

I know that times have their footprints
and affects us in various ways.
The world is changing, so as people around us,
once again, I feel more alien.

Social attitudes full of hate,
narrow minds rejecting thoughts.
Young people deceived by nationalism,
the herd instinct, they will do anything to be on a roll.

Miserable fate of emigrants who cannot decide about their lives
employees’ rights again end up in thrash.
Pigs crowd around the through next to hyenas.
The real problems are again swept under the carpet.
Track Name: Czas
CZAS

Czas biegnie jak pies
a my razem z duchem czasu
wciąż pędzimy gubiąc sens
najbardziej uczęszczaną trasą
Jeszcze wczoraj byliśmy dziećmi
beztroskimi małolatami
dziś życie zweryfikowało wiele spraw
wielu ludzi nie ma już między nami

Proste słowa tak niewiele dzisiaj znaczą
w chaosie przekazów chcę byście byli moją tarczą
By choć przez chwilę poczuć że żyje
By nadać sens rytmowi który serce bije

By wciąż pamiętać o tym co naprawdę ważne
wciąż idziemy własną drogą zgodnie z sumieniem własnym
Dzisiaj jestem tu gdzie chciałam być wczoraj
z Wami spędzam swój czas od rana do wieczora

Zdrowie tych których do wyjazdów zmusza kasa
Obyśmy zawsze mieli do kogo wracać
Tak już ten świat jest dziwnie skonstruowany
że nie zawsze sprawiedliwy jest tu "wygranym"

Czym zaskoczy nas jutro?
tego z nas nikt nie wie
chcę jednak ciągle móc liczyć na Ciebie
By stawić czoła kolejnym przeciwnościom losu
ciągle się nie poddawać czując wsparcie zaufanych osób

Chce zatrzymać się na chwile
by zrozumieć sens
lecz ciągle coś przypomina
że czas biegnie jak pies

---------ENGLISH BELOW-------

Time

Time goes by fast like a dog
and we move with the times
We rush down the highway
Losing our way
Yesterday we were still carefree kids
But today life's verified lots of things
Many people are gone
Simple words don't mean much now
In the chaos of the media
I want you to shield me
I want to feel for at least one moment that I'm alive
To make sense of the rhytm of my heartbeats
We are going our own way
According to the dictates of our conscience
Today I'm here
That's where I wanted to be yesterday
I'm spending my time with you from morning till night
Here's to all that have gone away because of money
May we always have somebody to go back to!
This world is so strange created
That the just one is not always the winner
Nobody knows which surprises tomorrow will give us
But I want you to be always there for me
I want to face another adversities
Not to give up
Feel the support of trusted people
I want to stop for a moment
To understand the sense
But something reminds me all the time
That time goes by fast like a dog
Track Name: Monopol na prawdę
Monopol naprawdę

Uciekamy od ograniczeń,
narzuconych z zewnątrz reguł,
nie po to, by ktoś narzucał nam nowe.

Stoimy po tej samej stronie,
lecz przepaść się zwiększa,
gdy wszystkie odpowiedzi są już gotowe.

Ty masz monopol naprawdę,
wiesz co mam mówić,
jakim rzucić żartem.

Gotowe schematy zachowań
- to nie jest mój pank!
W różnorodności siła,
w różnorodności zdań.
Każda osoba może wnieść coś cennego,
jeśli skrajności nie zastąpią
myślenia zdroworozsądkowego.

Ty masz monopol naprawdę,
wiesz co mam mówić,
jakim rzucić żartem.

Monopoly on the truth

We escape from limitations,
rules imposed on us by others,
not to be imposed with new ones.

We stand on the same side,
but the gap between us becomes ever bigger,
when all the answers are ready.

You have a monopoly on the truth,
you know what I’m supposed to say,
what jokes I’m supposed to tell.

Instant behaviour patterns
- this is not my punk!
Strength in diversity,
in diversity of opinions.
Every person can contribute something valuable
unless extremity replace
commonsense thinking.

You have a monopoly on the truth,
you know what I’m supposed to say,
what jokes I’m supposed to tell.

If you like LIFE SCARS, you may also like: