We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

LIFE SCARS - "P​ę​kni​ę​te Serca" CD​/​LP (OUT NOW​!​)

by LIFE SCARS

/
1.
1 - INTRO 01:16
2.
ZIEMIA GINIE ZIEMIA GINIE! KOLEJNE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT GINĄ KAŻDEGO DNIA, ŚWIAT NIE ZAUWAŻA, ŻE GINIE. POWOLI, KROK PO KROKU, W ZAWROTNYM TEMPIE ZAMYKA OCZY, ZDAJE SIĘ NIE WIDZIEĆ, ŻE UMIERA KAŻDEGO DNIA. MNIE JUŻ TU NIE BĘDZIE KIEDY WASZE DZIECI BĘDĄ WALCZYĆ O WODĘ. MNIE JUŻ TU NIE BĘDZIE KIEDY WASZE DZIECI BĘDĄ DŁAWIĆ SIĘ PLASTIKIEM. JEDNOSTKI CZUJĄCE ŻAL I FRUSTRACJĘ GUBIĄ SIĘ W KOMPULSYWNYCH DZIAŁANIACH. PODCZAS GDY KORPORACJE I RZĄDY KRADNĄ PRZYSZŁOŚĆ INNYM. CYNICZNIE OBARCZAJĄC POCZUCIEM WINY. KOLEJNE GATUNKI ROŚLIN I ZWIERZĄT GINĄ KAŻDEGO DNIA, ŚWIAT NIE ZAUWAŻA, ŻE GINIE. POWOLI, KROK PO KROKU, W ZAWROTNYM TEMPIE ZAMYKA OCZY ZDAJE SIĘ NIE WIDZIEĆ... THE EARTH IS DYING THE EARTH IS DYING! ANOTHER SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS ARE DYING EVERY DAY, WORLD DOESN’T NOTICE IT’S DYING. SLOWLY, STEP BY STEP AT A DIZZYING PACE DOESN’T SEEM TO NOTICE THAT IT’S DYING EVERY DAY. I WON’T BE HERE WHEN YOUR CHILDREN WILL FIGHT EACH OTHER TO GET WATER. I WON’T BE HERE WHEN YOUR CHILDREN WILL BE CHOKING ON PLASTIC. INDIVIDUALS FEELING SORROW AND FRUSTRATED GET LOST IN COMPULSIVE ACTIONS. WHILE CORPORATIONS AND GOVERNMENTS STEAL THE FUTURE OF OTHERS. CYNICALLY BURDENING OTHERS WITH THE FEELING OF GUILT. ANOTHER SPECIES OF ANIMALS AND PLANTS ARE DYING EVERY DAY, THE WORLD DOESN’T NOTICE IT’S DYING. SLOWLY, STEP BY STEP AT A DIZZYING PACE CLOSES ITS EYES DOESN’T SEEM TO NOTICE THAT IT’S DYING EVERY DAY...
3.
3 - SIOSTRO 01:33
SIOSTRO OTWIERASZ OCZY, BUDZISZ SIĘ, ALE W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI. RZECZYWISTOŚCI, KTÓRA KŁUJE, UWIERA, PRZERAŻA NIE WIERZYSZ, CHCESZ SIĘ OBUDZIĆ, PRZERWAĆ TEN SEN. ALE TEN KOSZMAR TRWA I NIE JESTEŚ W NIM SAMA, SĄ NAS TYSIĄCE, MILIONY. TKWIMY W TYM RAZEM. WYCHODZIMY NA ULICE, WALCZYMY O SWOJE. JESTEŚMY JEDNYM CIAŁEM. KRZYCZYMY JEDNYM GŁOSEM. TWOJE CIAŁO, TWOJE PRAWA! TWOJE CIAŁO, TWOJA SPRAWA! IDZIEMY PO SWOJE. WALCZYMY O NASZE PRAWA. NIE OGLĄDAMY SIĘ ZA SIEBIE. ORGANIZUJEMY SIĘ ODDOLNIE. ŻADNA SYTUACJA NIE JEST BEZ WYJŚCIA. PAMIĘTAJ, ŻE NIE JESTEŚ SAMA, SIOSTRO. NIGDY NIE BĘDZIESZ SZŁA SAMA! SISTER YOU OPEN YOUR EYES, YOU WAKE UP, BUT IN NEW REALITY. REALITY THAT STINGS, PINCHES, TERRIFIES YOU CAN’T BELIEVE IN IT, YOU WANT TO WAKE UP, BREAK THIS DREAM BUT THIS NIGHTMARE STILL CONTINUES AND YOU’RE NOT ALONE. THERE ARE THOUSANDS AND MILLIONS OF US. STUCK IN THIS TOGETHER. WE TAKE TO THE STREETS, FIGHT FOR OUR RIGHTS. WE ARE ONE BODY. WE SHOUT WITH ONE VOICE. YOUR BODY, YOUR CHOICE! YOUR BODY, YOUR DECISION! WE FIGHT BACK. FIGHT FOR OUR RIGHTS. WE DON’T LOOK BACK. WE ORGANIZE FROM BOTTOM UP. THERE IS ALWAYS A SOLUTION. REMEMBER THAT YOU’RE NOT ALONE, SISTER. YOU WILL NEVER WALK ALONE!
4.
4 - A TY? 01:34
A TY? TRZYMAM KLUCZE JAK KASTET. ZAWSZE MAM PRZY SOBIE TELEFON. NIE WYCHODZĘ BIEGAĆ WIECZOREM. NIE BIEGAM SAMA PO LESIE CZY PARKU. ZAWSZE MAM W KIESZENI GAZ PIEPRZOWY. NIE WCHODZĘ DO WINDY Z OBCYM KOLESIEM. NIE NAWIĄZUJĘ KONTAKTU WZROKOWEGO. NIE WRACAM SAMA DO DOMU. NIE ODSTAWIAM DRINKA NA IMPREZIE. NIE PIJĘ ZA DUŻO, ŻEBY SIĘ NIE UPIĆ. ZWRACAM UWAGĘ NA TO, CO UBIERAM. WRACAM RÓŻNYMI DROGAMI Z PRACY DO DOMU. INFORMUJĘ BLISKICH DOKĄD IDĘ. ZAMYKAM SIĘ OD ŚRODKA KIEDY WSIADAM DO AUTA. UWAŻAM, UWAŻAM! A TY? CO ROBISZ ŻEBYŚ POCZUŁ SIĘ BEZPIECZNY? WHAT ABOUT YOU? I HOLD MY KEYS LIKE BRASS KNUCKLES. I ALWAYS HAVE MY PHONE WITH ME. I DON’T GO JOGGING IN THE EVENING. I DON’T GO JOGGING ON MY OWN IN THE FOREST OR IN THE PARK. I ALWAYS HAVE PEPPER SPRAY IN MY POCKET. I DON’T GO IN A LIFT WHEN A STRANGER IS THERE. I DON’T MAKE EYE CONTACT WITH STRANGERS. I DON’T WALK HOME ALONE. I DON’T PUT MY DRINK DOWN AT A PARTY. I PAY ATTENTION TO WHAT I WEAR. I CHANGE MY ROUTES HOME FROM WORK. I TELL MY CLOSE ONES WHERE I GO. I LOCK UP THE CAR WHEN I GET INSIDE. I AM CAUTIOUS, I AM CAUTIOUS! WHAT ABOUT YOU, MAN? WHAT DO YOU DO TO FEEL SAFE?
5.
MIŁOŚĆ TO MIŁOŚĆ HISTORIA ZATACZA KOŁO, TAK BYŁO JUŻ W LATACH TRZYDZIESTYCH. JĘZYK DEHUMANIZOWAŁ, ODBIERAŁ CZŁOWIECZEŃSTWO. JĘZYK DEHUMANIZOWAŁ, DZIELIŁ SPOŁECZEŃSTWO. JESTEM Z WAMI CAŁYM SERCEM! POKAŻ SOLIDARNOŚĆ, POPATRZ NA TĘCZĘ. MIŁOŚĆ TO MIŁOŚĆ, CIESZĘ SIĘ WASZYM SZCZĘŚCIEM. JEBAĆ POLITYKÓW, ICH NIENAWISTNE PODEJŚCIE. ODZYSKUJEMY MIASTA. TO POCZĄTEK KOŃCA. KOLOROWĄ PARADĄ IDZIEMY W STRONĘ SŁOŃCA. POPULIZM I ZAŚCIANKOWOŚĆ DYKTUJĄCE LUDZIOM ICH POSTAWY I ŻYCIOWE DROGI TO NIE JEST PRZESTRZEŃ W KTÓREJ CZUJEMY SIĘ BEZPIECZNE I BEZPIECZNI. TO NIE JEST RZECZYWISTOŚĆ, W KTÓREJ CHCEMY PRZEŻYĆ NASZE ŻYCIE. BEZBARWNA SZAROŚĆ TO NIE NASZ ŚWIAT. MIŁOŚĆ TO MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ NIE MOŻE STAWAĆ JEJ NA DRODZE. LOVE IS LOVE HISTORY REPEATS ITSELF, THERE WAS LIKE THIS IN THE 30’. LANGUAGE DEHUMANIZED, TOOK AWAY HUMANITY. LANGUAGE DEHUMANIZED, DIVIDED SOCIETY. I’M WITH YOU WITH ALL MY HEART! SHOW SOLIDARITY, LOOK AT THE RAINBOW. LOVE IS LOVE, I’M HAPPY FOR YOUR HAPPINESS. FUCK POLITICIANS AND THEIR HATEFUL ATTITUDE. WE RECLAIM TOWNS AND CITIES. IT’S THE BEGINNING OF THE END. WE MARCH TOWARDS THE SUN IN A COLORFUL PARADE. POPULISM AND NARROW-MINDNESS DICTATING PEOPLE’S ATTITUDES AND LIFE PATHS… THIS ISN’T OUR SAFE SPACE. THIS ISN’T THE REALITY WE WANT TO LIVE IN. COLOURLESS GRAYNESS IS NOT OUR WORLD. LOVE IS LOVE AND HATE WON’T STAND IN ITS WAY.
6.
BRUD I BROKAT BRUD I BROKAT W MOIM SERCU NA ZAWSZE! PUNKROCK NIE UMARŁ JAK NA TO WSZYSTKO PATRZĘ. AKCJE, KONCERTY, BALETY DO RANA, AFTERY, DEMONSTRACJE I WOLA DZIAŁANIA. SPOTKAJMY SIĘ W POGO, A POTEM NA DANCEFLORZE. PODNIEŚMY W GÓRĘ FLAGI W CZARNYM KOLORZE! DROGĘ OŚWIETLĄ BŁYSZCZĄCE DISCO KULE, A CZARNA GWIAZDA NAM WSKAŻE KIERUNEK. CHOĆ WOKÓŁ TYLE SYFU I SPOJRZENIA WROGIE, NA MOJEJ TWARZY BROKAT, A W SERCU PŁONIE OGIEŃ. DIRT & GLITTER DIRT AND GLITTER FOREVER IN MY HEART! THE WAY I SEE IT - PUNK IS NOT DEAD. ACTIONS, GIGS, PARTIES TILL MORNING, AFTERPARTIES, DEMONSTRATIONS AND WILL TO ACT. LET’S MEET IN POGO AND THEN ON THE DANCEFLOOR. RISE UP BLACK FLAGS! TWINKLING DISCO BALLS WILL LIGHT THE WAY FOR US, AND THE BLACK STAR WILL SHOW US THE WAY. IN SPITE OF ALL THE SHIT AROUND AND HOSTILE GLANCES, I HAVE GLITTER ON MY FACE AND FIRE IN MY HEART.
7.
DRUGA POŁOWA WYMAZANA POŁOWA LUDZKOŚCI, WYRZUCONA ZA NAWIAS ŻYCIA SPOŁECZNEGO. NIEOBECNE W JĘZYKU, DYSKRYMINOWANE W NAJMNIEJSZYCH ASPEKTACH CODZIENNEJ RZECZYWISTOŚCI. KIEDY CHCESZ COŚ OSIĄGNĄĆ, MUSISZ STARAĆ SIĘ DWA RAZY BARDZIEJ. KIEDY CHCESZ ZAJŚĆ DALEJ – MUSISZ MOCNIEJ ROZPYCHAĆ SIĘ ŁOKCIAMI. NAWET NIE WIESZ JAK CIĘŻKO JEST FUNKCJONOWAĆ W ŚWIECIE, KTÓRY CO KROK UDOWADNIA, ŻE DO NIEGO NIE PASUJESZ. ZA GRUBA, ZA CHUDA, ZA MĄDRA, ZA GŁUPIA, ZA NISKA, ZA WYSOKA, ZA ŁADNA, ZA BRZYDKA – ZAWSZE NIE TAKA. NAPRAWDĘ CIĘŻKO JEST ROBIĆ DOBRĄ MINĘ DO ZŁEJ GRY, KIEDY MASZ GORZEJ NA STARCIE, KIEDY JESTEŚ WYŚMIEWANA, OMIJANA, DYSKRYMINOWANA. ZAWSZE PRZESADZASZ. NIGDY NIE PASUJESZ. SECOND HALF THE ERASED HALF OF THE HUMANITY, EXPELLED FROM SOCIAL LIFE. ABSENT FROM LANGUAGE, DISCRIMINATED IN EVERY TINY PART OF EVERYDAY LIFE. IF YOU WANT TO ACHIEVE SOMETHING, YOU NEED TO TRY HARDER. IF YOU WANT TO GO FURTHER, YOU NEED TO THROW AN ELBOW. YOU DON’T KNOW HOW HARD IT IS TO BE A PART OF THE WORLD THAT CONSTANTLY SHOWS YOU THAT YOU DON’T BELONG. TOO FAT, TOO THIN, TOO SMART, TOO STUPID,TOO SHORT, TOO TALL, TOO PRETTY, TOO UGLY – ALWAYS INAPPROPRIATE. IT’S REALLY HARD TO KEEP A GOOD FRONT, IF YOU ARE DOOMED TO FAILURE. WHEN YOU ARE RIDICULED, OMITTED, DISCRIMINATED. YOU ALWAYS EXAGGERATE. YOU NEVER FIT IN.
8.
KLATKA PO KLATCE TEN KOSZMAR MUSI SIĘ SKOŃCZYĆ, WYTRZYMAJCIE JESZCZE TROCHĘ. ZDAJĘ SOBIE SPRAWĘ Z TEGO, ŻE KAŻDY DZIEŃ ZWŁOKI KOSZTUJE MILIONY ŻYĆ, PRZEPRASZAM. KLATKA PO KLATCE, BOKS PO BOKSIE. KOJEC PO KOJCU, TRANSPORT PO TRANSPORCIE. WALKA O PRAWA ZWIERZĄT TOCZY SIĘ TU I TERAZ. WIERZĘ, ŻE WYGRAMY. TAK JAK KIEDYŚ WALKĘ O PRAWA KOBIET. TAK JAK KIEDYŚ WALKĘ O NIEWOLNIKÓW. RAMIĘ W RAMIĘ, DZIEŃ ZA DNIEM W WALCE O PRAWA ZWIERZĄT. KLATKA PO KLATCE, BOKS PO BOKSIE. KOJEC PO KOJCU, TRANSPORT PO TRANSPORCIE. WALKA O PRAWA ZWIERZĄT TOCZY SIĘ TU I TERAZ. ZABIJANE, GWAŁCONE, MIELONE ŻYWCEM, OBDZIERANE ZE SKÓRY, RAŻONE PRĄDEM, ODBIERANE MATKOM DZIECI, POZBAWIONE DOSTĘPU DO WODY I POWIETRZA. OBUDŹCIE MNIE W NOWYM LEPSZYM ŚWIECIE, POWIEDZCIE, ŻE TO ZŁY SEN. CAGE BY CAGE THIS NIGHTMARE MUST COME TO AN END, HOLD ON A LITTLE LONGER. I KNOW THAT EVERY DAY OF DELAY COSTS MILLIONS OF LIVES. I’M SORRY. CAGE BY CAGE, BOX BY BOX. HENCOOP BY HENCOOP, TRANSPORT BY TRANSPORT. THE FIGHT FOR ANIMAL RIGHTS GOES ON HERE AND NOW. I BELIEVE WE WILL WIN. LIKE THE FIGHT FOR WOMEN’S RIGHTS. LIKE THE FIGHT FOR SLAVES. HAND IN HAND, DAY BY DAY. FIGHTING FOR ANIMAL LIBERATION. CAGE BY CAGE, BOX BY BOX. HENCOOP BY HENCOOP, TRANSPORT BY TRANSPORT. THE FIGHT FOR ANIMAL RIGHTS GOES ON EVERY DAY. KILLED, RAPED,GROUND ALIVE, SKINNED, GOT ELECTROCUTED, DEPRIVED OF WATER AND FRESH AIR. WAKE ME UP IN BETTER WORLD, TELL ME IT WAS A NIGHTMARE.
9.
9 - HARMONIA 01:47
HARMONIA CHUJOWY DZIEŃ ZA DUŻO ZMARTWIEŃ, ZA DUŻO NA BARKACH. CHCĘ PÓJŚĆ NA MATĘ. WYKOPAĆ, WYPOCIĆ, ODZYSKAĆ KONTROLĘ NAD CIAŁEM I GŁOWĄ. DZIĘKI TEMU CZUJĘ SIĘ SILNIEJSZA, PEWNIEJSZA SIEBIE, SPOKOJNIEJSZA. DZIĘKI TEMU CZUJĘ SIĘ SILNIEJSZA. CIAŁO I UMYSŁ – IDEALNA HARMONIA. ZA DUŻO STRESU, ZA DUŻO NA GŁOWIE, ZA DUŻO NA BARKACH. CHCĘ WSKOCZYĆ DO WODY, UNIEŚĆ SIĘ NA JEJ TAFLI, PŁYNĄĆ. PRZEZ CHWILĘ NIE MYŚLEĆ, NA CHWILĘ ZAPOMNIEĆ. DZIĘKI TEMU CZUJĘ SIĘ SILNIEJSZA, PEWNIEJSZA SIEBIE, SPOKOJNIEJSZA. DZIĘKI TEMU CZUJĘ SIĘ SILNIEJSZA. CIAŁO I UMYSŁ – IDEALNA HARMONIA. RÓWNOWAGA – CIAŁO I UMYSŁ. HARMONY A SHITTY DAY, TOO MANY WORRIES. I WANT TO TAKE IT TO THE MAT. KICK IT, SWEAT IT OUT. REGAIN CONTROL OF MY BODY AND MIND. IT MAKES ME FEEL STRONGER, MORE SELF-CONFIDENT, CALMER. IT MAKES ME FEEL STRONGER. BODY AND BRAIN – PERFECT HARMONY. TOO MUCH STRESS, TOO MANY CONCERNS IN MY HEAD, TOO MUCH ON MY SHOULDERS. I WANT TO JUMP INTO THE WATER, FLOAT ON ITS SURFACE, SWIM. STOP THINKING FOR A WHILE. FORGET FOR A MOMENT. IT MAKES ME FEEL STRONGER, MORE SELF-CONFIDENT, CALMER. OWING TO IT I’M STRONGER. BODY AND BRAIN – PERFECT HARMONY. BALANCE – BODY AND MIND.
10.
PĘKNIĘTE SERCA GDY JEDYNĄ SŁUSZNĄ PRAWDĘ USTALA WŁADZA, CENĄ ZA SAMODZIELNE MYŚLENIE JEST WIĘZIENIE. GDY O TWOIM DOMU DECYDUJE FANATYK, DOMEM STAJE SIĘ OBCA ZIEMIA. CIĄGŁY NIEPOKÓJ, JAK NOWY HYMN GRANY W GŁOŚNIKACH WŁADZY. NOWA OJCZYZNA Z DNIA NA DZIEŃ. NOWE ŻYCIE ZACZĘTE OD ZERA. Z DALA OD BLISKICH, Z DALA OD DOMU. PUSTE KIESZENIE NA START. PĘKNIETE SERCA NA START. DESPERACKIE DZIAŁANIA, NADZIEJA UMIERA OSTATNIA. DESPERACKIE DZIAŁANIA, GRANICE PRZEKROCZONE ZBYT WIELE RAZY. WOLNOŚĆ ZA CENĘ PUSTYCH KIESZENI. WOLNOŚĆ ZA CENĘ ROZWIANYCH RESZTEK NADZIEI NA ZMIANĘ. WOLNOŚĆ ZA CENĘ PĘKNIĘTYCH SERC. BROKEN HEARTS WHEN AUTHORITIES CREATE THE ONLY ONLY TRUTH, THE PRICE OF FREE THINKING IS IMPRISONMENT. WHEN A FANATIC DECIDES ABOUT YOUR HOME, IT BECOMES A FOREIGN LAND. COSNTANT ANXIETY, LIKE A NEW ANTHEM IN THE SPEAKERS OF THE AUTHORITY. A NEW MOTHERLAND, OVERNIGHT. A NEW LIFE STARTED FROM SCRATCH. AWAY FROM YOUR HOME, AWAY FROM YOUR LOVED ONES. EMPTY POCKETS TO BEGIN WITH. BROKEN HEARTS TO BEGIN WITH. DESPERATE ACTIONS, HOPE DIES LAST. DESPERATE ACTIONS, LIMITS HAVE BEEN EXCEEDED SO MANY TIMES. FREEDOM AT THE PRICE OF EMPTY POCKETS. FREEDOM AT THE PRICE OF SHATTERED REMAINS OF HOPE FOR CHANGE. FREEDOM AT THE PRICE OF BROKEN HEARTS.
11.
11 - OUTRO 01:48

about

Lyrics and music - Life Scars
Recordings and mix - Marcin Klimczak, Mustache Ministry Studio
Mastering - Brad Boatright, Audiosiege
Cover / artworks - Dan Nguyen

CD will be selfreleased by LIFE SCARS
LP will be released as a cooperation of:
CONTRASZT! records (GER)
DEVIANCE records (FR)
D.I.Y. KOŁO Records (PL)
HASIOK Records (GER)
NUNCHAKUPUNK Records (FIN)
UP THE PUNX! Records (PL)

credits

released May 18, 2023

license

tags

about

LIFE SCARS Poland

LIFE SCARS started at the beginning of 2008. From the very beginning it has been a project inspired by sentiment for old punk bands, in which the willingness to play punk, to convey certain thoughts and spend time with friends were more important than real skills. With the passing of time crust riffs appeared in our simple punk music. ... more

contact / help

Contact LIFE SCARS

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like LIFE SCARS, you may also like: